Huisregels en Privacy Statement

Als je een afspraak maakt, wordt ervan uit gegaan dat je kennis hebt genomen van de voorwaarden en dat je hiermee akkoord gaat. Behandelingen vinden uitsluitend plaats na telefonisch contact. Bij verhindering word je verzocht dit minstens 24 uur van te voren te melden. Je wordt vriendelijk verzocht op tijd voor je afspraak aanwezig te zijn. Later komen als is afgesproken kan resulteren in een kortere behandeling in verband met andere aansluitende afspraken. Er wordt onder geen enkele voorwaarde erotische massages gegeven! Dit is onbespreekbaar. Je dient je slip aan te houden op de massagebank en je wordt deels afgedekt met een handdoek. Massagepraktijk Panacee behoudt zich het recht een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Massagepraktijk Panacee verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.


Voor aanvang van een eerste behandeling vindt een anamnese plaats, hierin worden vragen gesteld over je gezondheid die van belang kunnen zijn voor een verantwoorde massagebehandeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. je gezondheid. Bij twijfel kan alsnog besloten worden dat je eerst je arts dient te consulteren om vast te laten stellen of een massagebehandeling verantwoord is. Behandelingen geschieden op eigen risico.
Je persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

 

Algemene Privacy Wet

Massagepraktijk Panacee Massagepraktijk Panacee, gevestigd in Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.massagepraktijkpanacee.nl
Purmerend
Tel.: +31 6 48943485

J.M.Veltman is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Panacee. Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk Panacee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Massagepraktijk Panacee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Massagepraktijk Panacee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Massagepraktijk Panacee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk Panacee) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Massagepraktijk Panacee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie)

Persoonsgegevens > Zolang u klant bent van ons > Reden: noodzakelijk voor onze dienstverlening
Personalia             > Zolang u klant bent van ons > Reden: noodzakelijk voor onze dienstverlening
Adres                  > Zolang u klant bent van ons > Reden: noodzakelijk voor onze dienstverlening


Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Panacee verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massagepraktijk Panacee gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Panacee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Massagepraktijk Panacee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagepraktijk Panacee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Did you Know

The best and most beautiful things in the world cannot be seen, not touched ....
But are felt in the heart.